Termőföld értékelés

Ahhoz, hogy a termőföldet megfelelő és valós áron adhassunk el, vegyünk meg, szükség van néhány információra. Biztosan Ön sem szeretné áron alul eladni vagy megvásárolni az adott területet. A termőföld értékelés szolgáltatásunk pontosan ezért is lehet jó megoldás. Az ingatlanvagyon.hu segítségével megtörténik a földterület felmérése, majd értékének meghatározása. Ezen szolgáltatásunkat főként a Dél-Dunántúlon: Tolna, Somogy és Baranya megyében végezzük.

Miért érdemes értékbecslést igénybe vennie?

Ha termőföld vásárlás vagy eladás előtt áll és nem biztos annak értékében, akkor mindenképpen érdemes szakemberhez fordulnia. Értékbecslőként igyekszünk minden segítséget megadni ahhoz, hogy az összes információt kézhez kapja. Amennyiben örökölt, esetleg vagyonmegosztásra kerülne sor és kérdése van, szintén forduljon hozzánk bizalommal.

Szakemberekként megbízható forrásból származó és tényekre alapozva határozzuk meg az Ön számára a termőföld reális értékét. Termőföld értékelésre az alábbi esetekben lehet szükség:

– Ha magánszemélyként termőföldet vásárolna, vagy eladna.
– Önkormányzati hagyatéki leltár felvétele esetén.
– Osztatlan közös tulajdon megszüntetési eljárásban.
– A kisajátítási eljárásokban, tehát az állami beruházásokkor, illetve önkormányzati eljárásokkor.
– Végrehajtási eljárásban.
– Örökség során, főleg, ha valaki örökösként nincs tisztában a termőföld értékével, illetve a kapott bérleti díj mértékével.

Milyen módszerei és elvei vannak az termőföld értékelésnek?

Alapvetően háromféle megoldás létezik, amit szakemberként alkalmazni szoktunk.

– A piaci összehasonlító adatok elemzése
– A hozamszámítás alapján történő
– A költségalapú megközelítés (ha van felépítmény is)

Az első módszer során összehasonlítjuk az értékelendő termőföldet más hasonló területekkel, amelyeket az utóbbi időben eladtak vagy eladásra kínáltak. Ennek lényege, hogy már ismert adásvételi ügyletekből és különböző internetes adatbázisokból származó adatokból vonunk le következtetéseket.

A hozamszámítás alapú megközelítés pedig inkább a föld jövőbeni hasznait és ezek megszerzése érdekében esedékes kiadások különbségéből határozunk meg egy értéket. Ennek alapján elmondható, hogy egy föld árát legkönnyebben a földjáradék és a tőkésítési kamatláb hányadosaként tudunk leírni.

A harmadik, azaz a költésalapú módszer lényege pedig, hogy a vagyontárgy (felépítmény, pl. halőr ház) újraelőállítási költségéből vonjuk le a jelenlegi állapot szerinti avulás értékét, majd hozzáadjuk a földterület értékét. Ez adja majd meg az értékelt terület jelenlegi értékét. Mivel azonban a termőföldek (értsd: földterületek) esetében újraelőállítási értéket nem lehetséges meghatározni, így ez a módszer csak bizonyos feltételek mellett alkalmazható.

Fontos azonban, hogy a termőföld értékelést csak helyszíni szemlét tartva tudjuk elvégezni. Csak így szerezhetünk megfelelő információkat arról, hogy milyen kedvező vagy éppen kedvezőtlen tulajdonságai vannak a földnek. Ide tartozik többek között a terület állapota, gondozottsága, a természetbeni használata, illetve a talajidegen anyagok jelenléte és a termelést gátló tereptárgyak is.

A termőföld értékelés induló ára: 42.000 Forint

További információk:
Email: info@ingatlanvagyon.hu
Web: https://ingatlanvagyon.hu/
Telefon: +36 (30) 250-6996
Irodánk: 7342 Mágocs, Ady Endre utca 79/E.