Ingatlant eladóként az értékesítés után számolni kell adó, jutalék, díjfizetési kötelezettséggel. De az is lehet, hogy nem kell majd fizetni. Bemutatjuk az adózással, díjakkal és egyéb költségekkel kapcsolatos írásunkat.

Ingatlan eladásból származó SZJA fizetési kötelezettség

Az ingatan eladás során befolyt összeg után személyi jövedelemadót kell fizetni. Igaz ez abban az esetben, ha az ingatlan vétele és eladása között legfeljebb 5 év telik el. Ide tartozik az is, hogy az ingatlan eladási ára magasabb, mint anno a vételi ára volt. A költségek tehát mindig változnak.

Az adó mértéke 15%-a, melynek pontos összegét az adóalap határozza meg. Az adóalapot a korábbi vételi ár és a mostani eladási ár különbözete adja. Vegyünk példának egy 20 milliós ingatlant, melyet később 28 millióért sikerül eladnunk. A két összeg különbözete, vagyis 8 mFt lesz az SZJA fizetés adóalapja. Fontos, hogy egyes értéket növelő beruházások elszámolására lehetőség van, amennyiben a számlája rendelkezésre áll. Az adóalap mértéke az évek múlásával csökken.

  • 100% a vásárlás és az azt követő évben,
  • 90% a második évben,
  • 60% a harmadik évben,
  • 30% a negyedik évben,
  • 0% az ötödik és azt követő évben.

 Az SZJA fizetés határideje, a megfizetés módja, költségek

Az adatok megadása mellett az adó konkrét összegét a NAV kalkulátorával könnyen meg lehet állapítani. Az eladásról az éves SZJA bevallásban kell nyilatkozni és a megállapított adó összegét a következő év május 31. napjáig kell megfizetni. Vagyis, ha az idei évben ingatlan értékesítésből adófizetési kötelezettségünk keletkezik, akkor azt a jövő év május végéig kell befizetnünk.

Az ingatlanos közvetítői díja

Gyakran vesszük igénybe az ingatlanközvetítők szolgáltatását a gyorsabb, optimálisabb ingatlan eladás érdekében. Találunk magányos farkasokat és hálózatban működő ingatlanosokat is a piacon. A sikerdíjuk változó, de többnyire az eladási ár 2-5%-a között mozog. A tudatos eladók független értékbecslést is kérnek. Utóbbi nagy előnye, hogy a szakértői vélemény műszaki adatokat és alaprajzot is tartalmaz, sőt kitér az ingatlan jogi helyzetére is. Az értékbecslők díja néhány tízezer forinttól elérhető, így a költségek kapcsán ezt is figyelembe kell venni.

Az eladót terhelő energetikai tanúsítvány

Az eladást megelőzően kell elkészíttetni az ingatlan energetikai tanúsítványát, amennyiben ingatlanunkra vonatkozik ez a kötelezettség. A tanúsítványra először az ügyvédnél lesz szükség, majd át is kell adnunk a vevő részére a dokumentumot. A tanúsítvány díjának megállapítása függ az ingatlan méretétől, típusától. Az energetikai tanúsítók közel azonos díjon dolgoznak, de érdemes körülnézni, ha fontos a költség.

Számolni érdemes még az esetleges ingatlant terhelő vagyoni értékű jogok megváltásának költségével is. Ilyen a tipikusan szülőre, nagyszülőre alapított haszonélvezeti jog. Nem kell meglepődni, ha az eladást megelőzően a megváltás költségeit is ki kell fizetni.