Hová nem kell az építési engedély?

Hová nem kell az építési engedély?

A jogszabályok e tekintetben 2017-ben jelentősen módosultak. Viszonylag ritkán van szükség rá, ezért a legtöbb ember nem követi az építési engedélyezéssel kapcsolatos jogszabályi változásokat. A cikkből kiderül, hogy mely építési tevékenységekhez nem szükséges az építési engedély.

Az építési engedély

Az építési engedélyezési eljárás folyamán az építési hatóság megvizsgálja a tervezett épület dokumentumait a jogszabályi előírásoknak való megfelelését illetően. Amennyiben azt rendben találja, kiadásra kerül az építési engedély. Az engedély birtokában indulhat aztán az építés folyamata, vagyis a kivitelezés.

Érdemes az eljárást nem kikerülni és csupán a kockás papírra vetett tervek alapján megkezdeni az építést. Nagyobb összegű büntetést von maga után, amennyiben fény derül a szabálytalanságra. Ha a már megvalósult építési munka ellentétes a szabályozással, az épület bontására is kötelezhető az építkező személye.

Mikor nincs rá szükség?

Azokban az esetekben, amelyekről a 312/2012. (XI. 8.) Kormány rendelet 1. számú melléklete így rendelkezik. Nézzük meg az olyan építési munkákat, ahol nem lesz szükség az engedélyezésre, engedély meglétére. Idézet következik a kormányrendeletből.

 • Építmény átalakítása, felújítása, helyreállítása, korszerűsítése, homlokzatának megváltoztatása, kivéve zártsorú vagy ikres beépítésű építmény esetén, ha e tevékenységek a csatlakozó építmény alapozását vagy tartószerkezetét is érintik.

 • Meglévő építmény hasznos alapterületet nem növelő bővítése, kivéve a lapostetős épület magastetővel történő bővítését.

 • Meglévő építmény utólagos hőszigetelése, homlokzati nyílászáró cseréje, a homlokzatfelület színezése, a homlokzat felületképzésének megváltoztatása.

 • Meglévő építményben új égéstermék-elvezető kémény létesítése.

 • Új, önálló (homlokzati falhoz rögzített vagy szabadon álló) égéstermék-elvezető kémény építése melynek magassága a 6,0 m-t nem haladja meg.

 • Kizárólag az épület homlokzatához rögzített előtető, védőtető, ernyőszerkezet építése, elhelyezése.

 • Épületben az önálló rendeltetési egységek számának változtatása.

 • A 14. pont e) alpontjában és a 29. pontban foglaltak figyelembevételével a kereskedelmi, vendéglátó rendeltetésű épület építése, bővítése, amelynek mérete az építési tevékenység után sem haladja meg a nettó 20,0 m2alapterületet.

 • Nem emberi tartózkodásra szolgáló építmény építése, bővítése, amelynek mérete az építési tevékenység után sem haladja meg a 100 m3 térfogatot és 4,5 m gerincmagasságot, lapostetős épület esetén a 3,5 m homlokzatmagasságot.

 • Önálló reklámtartó építmény, valamint gépjármű-üzemanyag egységárának feltüntetésére szolgáló oszlop vagy tábla építése, elhelyezése.

 • Temető területén:

 • a) sírbolt, urnasírbolt építése, bővítése, melynek mérete az építési tevékenység után sem haladja meg a nettó 50 m2 alapterületet, vagy a 3,0 m magasságot,

 • b) urnafülke, sírhely, sírjel építése, elhelyezése.

 • Szobor, emlékmű, kereszt, emlékjel építése, elhelyezése, ha annak a talapzatával együtt mért magassága nem haladja meg a 6,0 m-t.

 • Emlékfal építése, amelynek talapzatával együtt mért magassága nem haladja meg a 3,0 m-t.

 • Park, játszótér, sportpálya megfelelőségi igazolással – vagy 2013. július 1-je után gyártott szerkezetek esetében teljesítménynyilatkozattal – rendelkező műtárgyainak építése, egyéb építési tevékenység végzése.

 • Megfelelőség-igazolással – vagy 2013. július 1-je után gyártott szerkezetek esetében teljesítménynyilatkozattal – rendelkező építményszerkezetű és legfeljebb 180 napig fennálló

 • a) rendezvényeket kiszolgáló színpad, színpadi tető, lelátó, mutatványos, szórakoztató, vendéglátó, kereskedelmi, valamint előadás tartására szolgáló építmény,

 • b) kiállítási vagy elsősegélyt nyújtó építmény,

 • c) levegővel felfújt vagy feszített fedések (sátorszerkezetek),

 • d) ideiglenes fedett lovarda,

 • e) legfeljebb 50 fő egyidejű tartózkodására alkalmas – az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerinti – állvány jellegű építmény

 • építése.

 • Növénytermesztésre szolgáló üvegház építése, bővítése.

 • Növénytermesztésre és gombatermesztésre szolgáló fóliasátor építése, bővítése.

 • A 6,0 m vagy annál kisebb magasságú, a 60 m3vagy annál kisebb térfogatú siló, ömlesztettanyag-tároló, nem veszélyes folyadékok tárolója, nem veszélyes anyagot tartalmazó, nyomástartó edénynek nem minősülő, föld feletti vagy alatti tartály, tároló elhelyezéséhez szükséges építmény építése, bővítése.

 • A magánhasználatú kerti víz-, fürdőmedence, kerti tó építése.

 • A telek természetes terepszintjének építési tevékenységgel összefüggő, 1,0 m-nél nem nagyobb mértékű, végleges jellegű megváltoztatása.

 • Támfal építése, bővítése, amelynek mérete az építési tevékenységgel nem haladja meg a rendezett alsó terepszinttől számított 1,5 m magasságot.

 • Kerítés, kerti építmény, tereplépcső, járda és lejtő, háztartási célú kemence, húsfüstölő, jégverem, valamint zöldségverem építése, építménynek minősülő növénytámasz, növényt felfuttató rács építése, bővítése.

 • Mobil illemhely, mobil mosdó, mobil zuhanyozó elhelyezése, árnyékszék, illemhely (kivéve csoportos illemhely) elhelyezése, építése, bővítése.

 • Napenergia-kollektor, szellőző-, klíma-, riasztóberendezés, villámhárító-berendezés, áru- és pénzautomata, kerékpártartó, zászlótartó építményen vagy építményben való elhelyezése.

 • Építménynek minősülő, háztartási hulladék elhelyezésére szolgáló hulladékgyűjtő és – tároló, sorompó, árnyékoló elhelyezése.

 • Telken belüli közmű becsatlakozási és -pótló műtárgy építése.

 • Telken belüli geodéziai építmény építése.

 • Zászlótartó oszlop (zászlórúd) építése, amelynek terepszinttől mért magassága a 6,0 métert nem haladja meg.

 • Építési tevékenység végzéséhez szükséges, annak befejezését követően elbontandó állványzat és felvonulási építmény építése.

 • A 7. pontban és a 14. pont e) alpontjában foglaltak figyelembevételével a magasles, vadetető, erdei építmény, kilátó építése, amelynek a terepcsatlakozástól mért legfelső pontja az 5,0 m-t nem haladja meg.

 • Közforgalom elől elzárt, telken belüli út, parkoló, áteresz, bejáró-, átjáró-híd építése.

 • A pince építése, bővítése, melynek mérete az építési tevékenység után sem haladja meg a 20 m3 légteret és a 2,0 m mélységet

 • Közterületen, filmforgatáshoz kapcsolódó építmény építése.

 • A lakó rendeltetést bemutató épület építése, amely a nemzetközi innovációs házépítő verseny keretében vagy kutatási, kiállítási célból valósul meg.

Ha a szöveg nem egyértelmű, javaslom hozzáértő személyt, esetleg a hatóságot megkérdezni. Olcsóbb lesz, mint a büntetés!

A felújítási, korszerűsítési, építési hitelek

Banki építési hitel igénylése esetén tisztázni kell, hogy az építés minek minősül. Szükséges vagy sem a tervezett munkálatokhoz engedély? Ha nem is lesz rá szükség, a munkálatokat előzőleg meg kell tervezni. Sőt, a hitelfelvételi folyamat része lesz a költségvetés vizsgálata, melyet az értékbecslő fog elvégezni.